Kooli üle järelevalvet teostavad asutused:

 

 Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond

 

 

7350106

Vinni Vallavalitsus

3258655

Päästeameti Ida päästekeskus

3222723

Terviseameti Ida talitus 

3254158

Tööinspektsiooni Ida inspektsioon 

3223959

                        Õppenõukogu toimumise ajad:  

                              MEIE PARTNERID

 

kik

 Rohelise kooli programm Eestis