default_mobilelogo

Kooli üle järelevalvet teostavad asutused:

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond

tel 735 4077
  56876428

Vinni Vallavalitsus

3258655

Päästeameti Ida päästekeskus

3222723

Terviseameti Ida talitus 

3254158

Tööinspektsiooni Ida inspektsioon 

3223959