Pedagoogid 

Direktor- Arne Labe

Muusikaõpetaja (ajutine)- Eve Kuusk

Liikumisõpetaja (ajutine)- Iivi Maidla

Lasteaiaõpetajad- Eda Nõlve, Ly Kull, Elvi Vilba

Logopeed  Nella Lumiste

Sotsiaalpedagoog  Lea Külmallik

 

Muu personal
Õpetaja assistent- Alja Mätlik
Õpetaja abi- Ivi Kanna, Tiina Mandel 
Lapsehoidja- Taimi Kokkar ja Olga Lebjoduškina 
Majahoidja-koristaja- Ülle Täht