Pedagoogid 

Direktor- Arne Labe

Muusikaõpetaja - Eve Kuusk

Liikumisõpetaja - Iivi Maidla

Lasteaiaõpetajad- Eda Nõlve, Ly Kull, Elvi Vilba, Alja Mätlik, Olga Lebjoduškina, Andra Saul

Logopeed  Nella Lumiste

Sotsiaalpedagoog  Lea Külmallik

 

Muu personal
Õpetaja abi- Ivi Kanna, Tiina Mandel 

Majahoidja-koristaja- Ülle Täht