Õppeaasta eesmärgid 2019/2020 õ.a.

Teema: Keskkond ja selle kaitsmine

Lapse loovuse ja individuaalsete võimete arvestamine õppe-kasvatustegevuses.