Kõik meie tegemised õppetöös toetavad Rohelise Kooli teemasid- elurikkus ja loodus, jäätmed, tervis ja heaolu.

 

Kõik tegevused lähtuvad hetke olukorrast,  tervishoidu silmas pidades.

Õpilastel võimalik süüa igal hommikul putru, et päev saaks korralikult alustatud.

Liikumisvahetund vähemalt kaks korda kuus.

Iga kuu toimub klassidevaheline viktoriin.

Terves kehas, terve vaim- kooli sprordipäev 3.septembril. Tublimad esindasid kooli Vinni valla spordipäevadel 10. ja 17. septembril.

Rohelise kooli töörühma valimine, töökoosolek 13.09

16.09 Simuna kihelkonnakoolide sügiskross

17.09 Maailmakoristuspäev terve kooliga pisiprügi leidmiseks Laekvere alevikus

Sügise sünnipäeva näitus aiasaadustest 21.09- 1.10

Liikumisvahetund ,,Hüvasti suvi” 22.09

RMK programm Roela käbimajas 1.-3.klassile 24.09

Koolimaja sünnipäev- 90- lillesibulate istutamine 27.09

RMK programm Elistvere loomapargis 6.7.klassile 29.09

Liiklusnädal Laekvere raamatukogus 1.-7.10

1.10 Õpetajate päev- õpetajad maalisid lilli, muusikapäeva tähistamine Virumaa Noorteorkestri kontserdil

5.10 Laekvere kool 101 sünnipäev  ,,Tõrujooks”

Ehitussegust lillepottide valamine poiste tööõpetuse tundides

6.10 KIK projekti õppekäik Kohtla-Nõmme Kaevandusmuuseumisse, Iisaku Looduskeskusesse 8.-9.klassil

12.10 RMK programm “Nutikalt rajal” Aegviidu Looduskeskuses 4.-5.klass

12.10 Lääne- Virumaa Värkstoa külastus ,,Paelabor"

13.10 Värkstoa veebikonverents 8.klassi osalemisel ja Raimond esitlus meie aleviku paekivihoonetest

15.10 Tuletõrjeõppus

19.10 7.klassilLääne- Virumaa Värkstoas ,,Pärmilabor" 7.klassile

20.10 Kokkade päeva tähistamine

22.10 Pudrupäeva tähistamine 1.-4.klass, 7.klass

22.10 osalemine ,,Kino maale" programmis Norra filmid

november- Rohelise kooli küsimustik tervele koolile vastamiseks Stuudiumi vahendusel

Helkuripuu lõi särama garderoobis

9.11 riiklik HIV uuring 7.-9.klassil

8.-12.11 Helkurinädal tervele koolile 4.klass eestvedamisel

19.11 poistepäeva tähistamine 5.klassi eestvedamisel

24.11 2.klass jooksis koolimajas katri

25. 11 Rohelise kooli seminar ,,Permakultuur"

26.11 I trimestri lõpetamine kodusõppepäevaga, kodus jõuluehte meisterdamine

29.11 Jõulutulede süütamine kooliõue nulul, puidujääkidest päkapikkude meisterdamine algklassi õpilastel

1.klass meisterdas taaskasutustehnikas kooli jõulukaardid

30.11 7.klassi loodusmatk Äntu järve äärde

1.12 pildistamine

5.12 Rohelise kooli tegevuste toetuseks jõululoterii korraldamine rahvamajas

6.12 jõulukuuse kaunistamine omatehtud jõuluehtega

10.12 Jõuluetendus ,,Lepatriinude jõulud" Rakvere Teatris  1.-4.klassile

15.12 töötajad Talvekülas

22.12 jõuluhommik kooliperele

10.- 31.01 Taimekaitse rändnäitus PRIA-st, tegevused klassijuhataja- ja ainetundides

21.01 Klassijuhatajatund teemal ,,Tervislik salat"

24.01- 31.01 Digikoristusnädal

28.01 Teistmoodi koolipäeva sisutasid- tervisliku salati valmistamine, viktoriin, loovkirjutamine, samblike kaardistamine kooliõues 9.kl tüdrukute abil, meie kooli triibustiku loomine, talvine linnuvaatlus, matemaatiline voltimine 7.-9.kl, 

9.02 Lääne- Virumaa Värkstoa külastus 4. ja 6.klassil ,,Pakendilabor", Turvalise Interneti päev 9.klassi poolt läbiviidud tunniga, mille ajal õpetajatel oli koolitustund

10.02 Karjääriinfotunnid 7.-9.klassile

11.02 Euroopa 112 päev ,,Lumest lumele"

16.02 Sooja kampsuni päev 6.klassi eestvedamisel

18.02 Lääne- Virumaa Värkstoa külastus 7.-8.klassil ,,Munalabor"

21.02 Noorsoopolitseiniku loeng käitumisest 5.6.klassile

22.02 Lääne- Virumaa Värkstoa küalstus 5.klassil ,, Pakendilabor"

23.02 Eesti Vabariik 104 aktus

https://padlet.com/jaanaop/46zr7jgiet5n

8.03 naistepäev, teatrikuu- Piip ja Tuut Teater etendusega ,,Püstijalakomöödia loomad"

10.03 Lääne- Virumaa Värkstoa külastus 4.klassil ,,Hans ja Grete"

11.03 II trimesti lõpetamine

 

 

Töörühm täiendas meie kooli keskkonna põhimõtteid õppeaastaks 2021/ 22

Muuga- Laekvere Kooli Laekvere õppehoone keskkonnapõhimõtted alates 2019

Kustutan  klassiruumist lahkudes tuled, avan akna, et tuulutada ja sulgen ukse.

Vett kasutan säästlikult.

Sorteerin prügi liigiti (paber, pakend,biojäätmed).

Panen prügi õigesse prügikasti.

Taaskasutan võimalusel jäätmeid, andes asjadele uue elu.

Märkan looduses erinevaid liike.

Kaitsen ja hoolin loodusest.

Toitun tervislikult.

Joon kraanivett.

Hoian ja hoolin kooli keskkonnast.

 

  1. Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
  2. Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
  3. Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
  4. Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
  5. Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
  6. Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
  7. Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
  8. Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.

Muuga- Laekvere Kooli Laekvere õppehoone keskkonnapõhimõtted alates 2019

Kustutan tuled ja sulgen ukse.

Vett kasutan mõistlikult.

Sorteerin prügi.

Panen prügi õigesse prügikasti.

Taaskasutan võimalusel jäätmeid.

Märkan looduses erinevaid liike.

Kaitsen loodust.

Toitun tervislikult.

Joon vett.

Hoian kooli keskkonda.

Tänavusteks teemadeks valisime jäätmed, elurikkus, tervis ja heaolu. Nende teemadega on seotud meie tegemised programmis Roheline kool Laekvere koolimajas.

Õpilastel võimalik süüa hommikuputru, et päev saaks korralikult alustatud.

Septembris liikusime veel kevadel alustatud ettevõtmisel ,,Laekvere kool 100 km"

Terves kehas, terve vaim- kooli sprordipäev 2.septembril. Tublimad esindasid kooli Vinni valla spordipäevadel 4. ja 11. septembril.

11. 09 5.klass uuris Lääne- Virumaa värkstoas programmis ,,Hans ja Grete" ja 14.09 4.klassil ,,Toidulabor".

17.09 Lahemaa looduse päev Tsitres teemal ,,Eesti looduskaitse 100" 7.-9.klassile

18.09 Simuna kihelkonnakoolide sügiskross

18.09 Maailmakoristuspäev terve kooliga pisiprügi leidmiseks Laekvere alevikus

22.09 Miks Teatri etendus ,,Kulplased" prügi teemal

23.09 sügise sünnipäeval ,,Tere, sügis" tutvusime kooliõue põõsastega

28.09- 4.10 Laekvere kool 100 sünnipäevanädal

28.09 Värkstoa külastus 6.-7.klassile ,,Toidulabor"

28.09 1.klassi õpilased said kätte liiklusaabitsad

29.09 Rohelise kooli töörühma esimene koosolek- teemad, mõtted, üritused

29.09 Laekvere 100. sünnipäeva matk 1. koolimaja kohale Salutaguse külla Euroopa Spordinädala raames

30.09 Sünnipäevakontsert  Forestaalia meeskoorilt

2.10 LAEKVERE KOOL 100- aktus, tõrukõnd, sünnipäevatort

5.10 õpetajate päev- õpetajad savitööd tegemas, 9.kl õpetajateks

6.10 õpilased Inspiratsioonilaboris

6.10- 15.10 vanapaberi kogumine

8.10 Töötukassa loeng 8.-9.klassile

9.10 Värkstoa külastus 4.klassile ,,Toidulabor"

9.10 - 6.11 Maailmakooli näitused ,,Koomiksid võrduse heaks" ja ,,Millist maailma tahame aastal 2030?"

12.-16.10 osalemine ,,Kino maale" programmis

15.10 Loovtööde kaitsmine

16.10 Värkstoa konverents Kiltsis

19.- 30.10 Raamatukogunädal rahvamajas 1.-4.klassile, 5.-9.klassile viktoriin koolimajas

26.10 helkuripuu sai särama

28.10 Tagasi kooli e-tund ,,Miks inimesed sotsiaalmeedias räuskavad?" 7.-9.klassil

Oktoober- pudrukuu, 26.10 1.-4.klassil pudrutund

30.10 Helkuripäev 7.klassi eestvedamisel

30.10 Halloweenipidu õpilasesinduse eestvedamisel

2.11 Tutvumine köögiviljadega, näitus, viktoriin

4.11 Värkstoa külastus 7.-9.klassile ,,Paelabor"

6.11 Viktoriin, kokkuvõte vanapaberi kogumisest- 1t 800kg vanapaberit Räpina Paberitehasesse

6. 11 Rohelise kooli seminar ,,Kompostimine"

10.11 Koolimaja oli Martide päralt- õpilasesinduse eestvedamine

11.11 9.klass kuulamas loengut Venevere Haridus-ja Kultuuriseltsi loodusõhtul ,,Aasta puu- Kuusk"

12.11 Liikluskoolitus teemal ,,Helkur" kooliperele noorsoopolitseiniku Kady Tiinas abil

13.11 Rohelise kooli seminaril teemal ,,Kompostimine" osalesid õpetajad  Pille ja Rita

16.- 27.11 Maailmakooli näitused ,,Šokolaadikampaania" ja ,,Sa oled mida sööd"

19.11 Värkstoas 8.-9.klass ,,Toidulabor"

20.11 poiste päeva tähistamine- võistused poistele ja plakat poistest tüdrukute poolt

24. ja 26.11 Noorte ettevõtluspäev Laekveres- tutvumine kohalike ettevõtetega

25.11 koolis valged Kadrid liikvel olid-õpilasesinduse eestvedamine

25.11 Värkstoa teadusvõistlus ,,Katsekakk" veebipõhine

27.11 Trimesti lõpetamine teistmoodi koolipäevaga, köögiviljade tutvustamine iga klassi etteastega, viktoriin, koolimaja jõulukaunistuste tegemine

30.11 jõuluootuse tulede süütamine koolihoovis

4.12 jõuluehte valmistamine lõngajuppidest

8.12 Jõulukuuse kaunistamine omatehtud ehtega

8.12 Jõulutrall Porkunis 1.-4.klassile

8.12 Noorte motivatsioonipäev Laekveres- jahindus

11.12 viktoriin

detsembris jõulukaartide valmistamine

12.12 Rohelise kooli tegevusteks jõululoterii korraldamine

22.12 jõuluhommik kooliperele

26.01 Kooliaasta on jõudnud poolepeale. Kooliharjapäev -3.klassi eestvedamisel lumest loomade ehitamine

1.-2.02 talvine spordipäev Mõedakal

5.02 Turvalise interneti päeva teemaline klassijuhatajatund

8.02 Sõbrakaardi meisterdamine taaskasutades paberit 4.klassi juhendamisel

Koolikontsert ,,Beatbox tund" Reimo Sagor

Õpilaste osalemine bioloogia- ja geograafiaolümpiaadidel

10.02 Sooja kampsuni päev

11.02 Sõbrapäevanädal

12.02 Lääne- Viru Värkstoa külastus 7.-9.klassile programmis ,,Pärmilabor"

16.02 Vastlapäev

19.02 Vabariigi sünnipäeva e-aktus

2.-3.03 matkapäevad Lahemaal ,,Metsjutud" 5.-9.kl jäid ära

8.03 naistepäev ainult algklassidele, teised distantsõppel

12.03 trimestri lõpetamine teistmoodi koolipäevaga jäi ära

19.03 kevade algus 2.klassi juhendamisel koolis jäi ära

31.03 Rohelise kooli veebiseminar elurikkuse teemal

7.04 Rohelise kooli seminar Global ,,My Actions Matter"

8.04 Rohelise kooli veebiseminar ,,Kuidas rääkida õpilastele taimetervisest?"

22.-17.05 My Actions Matter 6.-9.klass

30.04 koristuspäev

Matkapäevad

KIK programmist toetatud väljasõidud tervele koolile

Suvelillede külvamine, kasvatamine, istutamine

 

 

 

 

 

 

 

 

2.03 Mobiilne Planetaarium igale vanuse rühmale sobilikud film ,,Sõbrad inimkeha sees",,, Inimkood"

       Keskkonnaharidusprogrammid 1.-3.klassini ,,Samblike salamaailm"

       KEAT loeng 5.-6.klassile ,,Inimene kohtub metsloomaga"

 Märtsikuus osalesid 4. ja 8. klass riiklikus rahuloluküsitluses.

3.03 Rakveres Ugala Teatri etendus ,,Kuidas minust sai narkomaan?" 7.-9.klassile

5.03 Rohelise kooli seminar ,,Ressursside säästmine"

9.03 Tüdrukute hommik

       KEAT loeng raudteeohutusest 5.-6.klassile

11.03 õpilasesinduseslt tantsuvahetund

12.03 Lääne- Virumaa Värkstoa külastus 4.klassile

        Vinni- Pajusti Gümnaasiumi tutvustus 8.-9.klassile

13.03 Teistmoodi koolipäev :II trimestri tegemiste kokkuvõte, Emakeelepäeva tähistamine, algas kooliõue põõsaste uurimine klassiti

Algas Eesti Vabariigis eriolukord

Ära jäid märtsis- aprillis plaanitud üritused : keskkonnahariduslik programm ,,Samblike salamaailm" 4.-9.klassile, Känguru võistlus, maonäitus, kevade alguse tähistamine, raamatukogutunnid, muusikalised vahetunnid, teatripäeva tähistamine Miks Teatri etendusega ,,Kulplased", 8.klassi digipädevuse e-test, karjalaskepäev- naljapäev, Minu Riik külastuspäev, 1.-4.klassi Tallinna õppekäik Eesti Kunstimuuseumisse, maakondlik 3.klasside õpioskuste olümpiaad, linnuviktoriin, 6.klassi Lääne- Virumaa Värkstoa külastused, liikumis- ja tantsuvahetunnid, 7.-9.klassi õppekäik Kauksi Loodusmajja ,,Putukad", koristupäev

 

 

Talv ei ole tulnud ega tulnudki.

Igal kuul vähemalt korra pikk vahetund kergliiklusteel, õpilasesinduse organiseeritult tantsuvahetund ja viktoriin.

4.02 Sooja kampsuni päeval hoidsime kokku energiat- sooja, valgust. Iga klass valmistas plakati säästmise kohta.

5.02 ,,Georgi ja Kaspari lugu" 8.-9.klassile Märt Treier

12.02 Tantsuvahetund

14.02 Sõbrapäeval 2.klass pakkus aktiivseid koostegemisi.

17.02 Turvaliselt internetis päeva tähistamine ainetundides

19.02 Keskkonnahariduslikud programm ,,Loodusvarad" 4.-9.klassile 

20.02 Maakondlikud kergejõustikuvõistlused

20.02 ajarännak ,,Laekvere kool 100", vabariigi 102. aastapäeva aktus

21.02 7.klass Lääne- Viru Värkstoas, filmiõhtu teemal ,,Eesti"- ,,Lotte reis lõunamaale" ja ,,Nimed marmortahvlil"

25.02 Õpetajate ohutuskoolitus

 

 

 

 

Detsembrist kuni 31.01 E. Vilde 155. sünniaastapäeval jutu- ja luulekonkurss ,,Mööda maad ja merd"

Detsembris kogutud vanad tekid, linad, jne toimetati Toolse varjupaigale

8.01 7.klassi Värkstoa külastus

Võtsime osa heategevuslikust üritusest ,,Lapsed liikuma" Tallinna Moon Rotary Klubi algatusest, saime algklassidele vahetundideks keksu- ja footbagimängud

14.01 6.-9.klassile loeng ,,Suitsetamine" noorsoopolitseinik Kady Tiinaselt

Toimus viktoriin ,,Aasta 2020 tegijad looduses"

15.01 KEAT ohutusalane loeng 5.-6.klassile

16.01 7.-9.klassile loeng Töötukassalt

Rakvere Teatri etendus ,,Paunvere poiste igavene kevade"

Igakuine viktoriin

22.01 Liikumisvahetund

23.01 8.-9.kl Värkstoas

24.01 Roti aasta algus, laternate meisterdamine kasutatud paberist, idamaise muusika kuulamine vahetundides

24.01 2.-3.klass vaatlesid talvelinde kooliõuel

27.01 Lääne- Virumaa Noortekogu teabetund 7.-9.klassile, Marko Prooveri reisimuljed Ecuadorist 

28.01 Tantsuvahetund

29.01 Kuressaare lLinnateatri etendus ,,Järgmine peatus- Kosmos"

31.01 e-õpe päev 3.klassil

Jaanuaris 4.klass valmistas taaskasutusega linnusöögimaja.

2.-3.klass osalevad ,,Linnusõprade" programmis

 

Novembrist alates oleme juhtinud tähelepanu helkurile, saanud teadmisi läbi helkuriviktoriini.

2. detsembril laulsime ,,Oh kuusepuud" meie kaunile jõulupuule koolihoovis.

5. detsembril osalesid 4.-9.klassi võistkonnad rahvusvahelisel ,,Math99" võistluses.

6. detsembril meisterdasime kasutatud paberist jõuluehteid.

9.detsembril kaunistasime jõulupuu oma tehtud ehetega. Iga laps pani puule oma ehte.

10. detsembril olime järjekordelt liikumas kergliiklusteel.

11. detsembril Rohelise kooli töörühma koosolek ja meid õpetas Vanemuise teatri balletikool programmiga ,,Tants läbi aegade".

13. detsembril 1.-3. klass Vargamäel jõulumaal, Õpilased said müüa oma kaupa rahvamaja jõululaadal. Rohelise kooli töörühm korraldas jõululoosi, mille tulu läheb kevadel õuelillede kasvatamiseks ja kampaania ,,Nähtamatud loomad" toetamiseks.

18. detsembril 5.-9.klass Muuga mõisas kammerkontserdil

19. detsembril jõulupidu.

20. detsembril viktoriin ja klasside jõuluhommikud.