Muuga- Laekvere Kooli Laekvere õppehoone keskkonnapõhimõtted alates 2019

Kustutan tuled ja sulgen ukse.

Vett kasutan mõistlikult.

Sorteerin prügi.

Panen prügi õigesse prügikasti.

Taaskasutan võimalusel jäätmeid.

Märkan looduses erinevaid liike.

Kaitsen loodust.

Toitun tervislikult.

Joon vett.

Hoian kooli keskkonda.