Osalesime ,,Teeme ära" kampaania raames ,,Nurmenukujahis" 4.-9.klassiga. Õpilased pidid kooli ja kodu ümbrusest otsima nurmenuku kasvukohti. Selgus, et Laekvere koolimaja lähikonnas nurmenukke eriti ei kasva. 

30.aprillil toimus iga-aastane koristuspäev.  Koristame Laekvere läbivate põhiteede ääri, parki ja kruusaauku. Igal klassil on aastatega välja kujunenud oma objekt, mida puhastada prügist. Keskmiselt sai iga klass 2 100 l prügikotti, mis on võrreldes eelnevate aastatega tunduvalt vähem. Tegime ära!

ROHELISE KOOLI PÕHIMÕTTED

  1. Tunneme omakodukoha loodust ja viibime palju looduses
  2. Võtame omaks keskkonnasõbraliku ja säästva eluviisi
  3. Kustutame ruumist lahkudes tuled
  4. Kontrollime veekraane ega raiska vett
  5. Sorteerime prügi
  6. Taaskasutame erinevaid materjale
  7. Osaleme võimalusel keskkonnakampaaniates ja –projektides
  8. Organiseerime keskkonnaalaseid üritusi
  9. Vähendame kooli ökoloogilist jalajälge
  10. Jälgime tervisliku eluviisi põhimõtteid

Rohelise kooli ühe suunana käsitleme teemat ,,Elurikkus". Seoses sellega kasvatame tänavu õuealale lilli ja kel soovi sai kasvama panna tomatitaimi. Taimed on kenasti tärganud ja ootavad pikeerimist. Selle tarbeks kogusime märtsikuus 1,5- ja 2-liitriseid plastpudeleid. Plastpudelitest valmivad taimepotid. Tööõpetuse tundides said pudelid värvitud ja pooleks lõigatud. Nüüd järgneb nende kaunistamine vastavalt fantaasiale. Värvimiseks kasutati erinevaid seisma jäänud aerosoolvärve. Taimede pikeerimine toimub enne lihavõtteid, et need kaunistaksid koolimaja aknalaudu.

Täna  kutsus 4.-5.klass kogu kooliperet otsima kevade algust. Eelmisel reedel sai iga klass ülesandeks üks linnulaul etendada 20. märtsi üritusel. Kogunemisel anti igale klassile ülesanded, mida tuli täita õues, karges, päikselises ja värskes õhus. Tuli otsida kevade märke, uurida puid ja põõsaid ning need sildistada. Pärast 15- minutilist õuesolekut saime kokku saalis, et vaadata üksteise linnulaulude etteasteid, Päikesekiirele tuli teha kokkuvõte õues veedetud ajast, millest sai kooliseinale kena kevadpäike.

21. märtsist saab osaleda teadmiste proovilepanekus- puuokste tundmisega. Välja kuulutati fotojaht kevademärkide leidmiseks. Fotod tuleb esitada 28.märtsiks.

...... toetamaks Rohelise Kooli teemasid.
2.tund 1.-5. klassile loeng ,,Kuidas aidata abivajavat lindu" 
3.tund 6.-9. klassile loeng ,,Looduskaitse Eestis" 
4.tund 1.-2. klassile praktiline tund
5.tund 3.-5. klassile praktiline tund 

Jaanuari algusest kogusid 6.-9.klassi õpilased ajalooreferaadi jaoks infot tänapäeva pakendite : 6.klass paberi, 7.klass klaasi, 8.klass plasti, 9.klass keskkonnakaitse kohta. Valminud referaatidest  ja slaidiprogrammidest klassi parimad said võimaluse esitleda oma tööd ajalookonverentsil 22. veebruaril. Konverentsi erinavate teemade vahel oli kooliperel võimalik vaadata jäätmete sorteerimise kohta videoid keskkonnahariduse kodulehelt.